KOSMO 20120716

KOSMO 20120716

KUALA LUMPUR – Kementerian Belia dan Sukan semalam mengumumkan pemilihan 15 tokoh belia yang mpnjadi ikon bagi membori inspirasi kepada gcnerasi muda unLuk ber-jaya dalam hidup dan menyumbang kepada negara. Menteri Bella dan Sukan, Datuk Seri Ahmad Shabery Cheek berkata, program Malaysia Youth Icons atau dikenali sebagai MY Icon itu akan menjadi pemangkin -kepada perkembangan aktiviti dalam bidang keusa-hawanan, sukan dan seni dalam kalangan belia. “Kesemua ikon yang dipilih mempunyai personaliti yang hebat, “Pada masa ini kita sudah ada 15 Ikon Belia. Kita tidak ada kuota. Kita akan pilih lagi dan tambah ikon-ikon ini,” katanya pada sidang akhbar di sini semalam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *